Właściwość terytorialna


Na podstawie Art.8.5 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006r. Nr 167, poz.1191 z póĽn. zm.)

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art.8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku obejmuje:

Miasto Rybnik, Gminy Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany

 
Webm@aster