Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2018 o godz. 09:30 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Daewoo Matiz VIN:KLY4A11BDXC192920, SRB 2JA9 1999r., kolor złoty 1 [szt]600.00*)450.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2018 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 118 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 6/5, o pow. 103,17m2 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00148918/9.
Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na parterze w budynku położonym w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 6. Z opisanym lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 622/100000. Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 103,17m2 .
Wydzielono w nim funkcjonalnie część usługową z przedpokojem jako poczekalnią, dwa gabinety z łazienkami dla pacjentów oraz część mieszkalną, dwa pokoje, kuchnia i łazienka.
Suma oszacowania wynosi 250 920,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 167 280,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 092,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2018 o godz. 09:00 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Toyota Previa CR SRB19PA, 1997, benzyna, grafit,2438 cm3, JT111AC1100107796 1 [szt]4000.00*)2000.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki ogłasza, że w dniu 12-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 230, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej: 44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Dąbrowskiego 1/1 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW GL1Y/00133694/4 .
Lokal położony jest na parterze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 58,77 m2. Do lokalu przynależy piwnica. Z lokalem związany jest udział 519/10000 w nieruchomości wspólnej. Suma oszacowania wynosi 148 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2018 o godz. 09:30 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Fiat Ducato 230L, rok 2000, SRB 6E37,biały VIN: ZFA23000005881564, poj. 1905cm3 1 [szt]2500.00*)1875.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster