Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2018 o godz. 09:00 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1FIAT SEICENTO 1.1, rok prod. 2000 VIN ZFA18700000409985, srebrny, SRB 7HH5 1 [szt]2500.00*)1850.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki ogłasza, że w dniu 28-02-2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 250, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 1082/3 o powierzchni 1095 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej ok.170m2. Nieruchomość położona jest 44-203 Rybnik, ul. Żorska 256 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00005770/5.
Suma oszacowania wynosi 284 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 400,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki ogłasza, że: dnia 02-03-2018r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 228, odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej 44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 31A/30 o pow.78,85m2 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00141926/9 Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, loggia wraz z przynależną piwnicą i udziałem 346/100000 w nieruchomości wspólnej. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 76,53 m2, powierzchnia przynależnej piwnicy 2,32 m 2. Suma oszacowania wynosi 178 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić również na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2018 o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Motorower JUNAK 901 RS,2014r,nr rej.SR855A VIN L5YDECBA1E19016421 [szt]1500.00*)1125.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2018 o godz. 09:00 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Toyota Previa CR SRB19PA, 1997, benzyna, grafit,2438 cm3, JT111AC1100107796 1 [szt]4000.00*)3000.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki ogłasza, że w dniu 12-06-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 230, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej: 44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Dąbrowskiego 1/1 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW GL1Y/00133694/4 .
Lokal położony jest na parterze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 58,77 m2. Do lokalu przynależy piwnica. Z lokalem związany jest udział 519/10000 w nieruchomości wspólnej. Suma oszacowania wynosi 148 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster