Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-04-2021r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w nieruchomości - 1/2 udziału dłużnika w działce nr 2826/274
położonej w 44-230 Czerwionka-Leszczyny, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00091318/8
Opis nieruchomości:
1/2 udziału dłużnika w nieruchomości gruntowej niezabudowanej . działka położona w Czerwionce - Leszczynach , obręb Dębieńsko, działka nr 2826/274 powierzchni 0,1265 ha. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca grunty rolne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bez zapewnionego prawnie dostępu do drogi publicznej. Możliwy dojazd do nieruchomości od ulicy Odrodzenia- Chodniki drogą wewnętrzną, która jest własnością prywatną.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 36 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 187,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 625,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-04-2021r. o godz. 14:00 pod adresem: Ośrodek Biznesu w Rybniku - Duża Sala Konferencyjna III piętro, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Ziołek
położonej przy ul. Sławików 21/7, 44-200 Rybnik, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00154369/0
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki z wc i korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym wynosi 51,52 m2. Do pomieszczenia przylega balkon. Z opisanym lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 5152/38791 w KW GL1Y/00056857/1.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 251 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 100,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rybniku mieszczącym się pod adresem: Pl. M. Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-04-2021r. o godz. 09:30 pod adresem: Ośrodek Biznesu w Rybniku - Duża Sala Konferencyjna III piętro, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Leśnik Jerzy, Leśnik Ewa
położonej przy ul. Kałuży 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00098636/2
Opis nieruchomości:
działki nr 540/1, 642/1 o powierzchni łącznej 4309 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej kondygnacji mieszkalnych 129 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi tj. budynek gospodarczy nr 1 o powierzchni zabudowy 31,8 m2 i budynek gospodarczy nr 2 o powierzchni zabudowy 18,60 m2
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 367 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 780,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rybniku mieszczącym się pod adresem: Pl. M. Kopernika 2, Rybnik, 44-200 Rybnik.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster