Najbliższe licytacje


Typ licytacji: 


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki ogłasza, że w dniu 04-10-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 250, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w 44-200 Rybniku, ul. Borki 47 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/0091296/0. Suma oszacowania wynosi 133 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 300,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniew Zawadzki ogłasza, że w dniu 10-10-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku mającego siedzibę przy pl. Kopernika 2 w sali nr 250, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 1082/3 o powierzchni 1095 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej ok.170m2. Nieruchomość położona jest 44-203 Rybnik, ul. Żorska 256 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Y/00005770/5.
Suma oszacowania wynosi 284 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 189 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 400,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 68 1050 1344 1000 0090 6550 5191
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zdjęcia licytowanej nieruchomości znajdują się pod linkiem

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2018 o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Alfa Romeo 156, 2003 r., SR75046, VIN:ZAR93200001331032 1 [szt]7000.00*)5250.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2018 o godz. 09:30 w lokalu przy ul. Saint Vallier 8/1, 44-200 Rybnik, kancelaria komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Fiat Ducato 230L, rok 2000, SRB 6E37,biały VIN: ZFA23000005881564, poj. 1905cm3 1 [szt]2500.00*)1875.00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

 
Webm@aster